Aktiver en optimalisert versjon av siden spesielt utviklet for skjermlesere.
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To ensure a secure experience, we recommend updating to the latest browser version. Support for this browser version will soon be discontinued.

Prokrastineringstest

Les utsagnene som starter på neste side.  For hvert utsagn, angi i hvilken grad utsagnet passer på deg. Kryss av den valgmuligheten som passer best. 

Når du er ferdig, får du en samleskåre som angir din prokrastineringsskåre.

Når du svarer på denne testen, lagres dine svar. Det er imidlertid ikke mulig for å spore svar tilbake til noen enkeltperson. Resultatene lagres for forskningsformål. Vi ber deg derfor registrere kjønn og alder før du starter.

 
Steel, P. (2010).Arousal, Avoidant and Decisional Procrastinators: Do They Exist? Pers Indiv Differ, 48, 926–934.

Norsk oversettelse ved Frode Svartdal, UiT.

Survey Powered By Qualtrics